TND kindsey image

News | TND İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusudur‎


TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

 

TND İstanbul Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 18:00’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erich Frank Konferans Salonu - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Kasım 2023 Çarşamba günü, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları sayı ile rica olunur.

 GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Başkanlık Divanının seçimi
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile önceki döneme ait bütçenin görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  7. Gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü
  8. Dernek organlarının (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilekler ve temenniler
  10. Kapanış

 

TND İstanbul Şubesi Adına

Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ

Yönetim Kurulu Başkanı