TND kindsey image

Çalışma Grupları | Çalışma Grupları

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Itır YEĞENAĞA

Yürütme Kurulu: Aykut Sifil, Belda Dursun, Halil Yazıcı, Meltem Gürsü

E-posta: itiryegenaga@hotmail.com

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. İbrahim KARAYAYLALI

Yürütme Kurulu: Neslihan Seyrek, Hülya Taşkapan, Kübra Kaynar, İbrahim Akdağ

E-posta: ibrahim42@hotmail.com

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Bület ALTUN

Yürütme Kurulu: Sim Kutlay, İ. Hakkı Arıkan, Özkan Güngör, Memnune Sena Ulu

E-posta: baltun@hacettepe.edu.tr

Çalışma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK

Yürütme Kurulu: Hayriye Sayarlıoğlu, Yaşar Çalışkan

E-posta: rumeyza@hotmail.com

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ARICI

Yürütme Kurulu: Tekin Akpolat, Ülver Derici

E-posta: aricim@gmail.com

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Bület ALTUN

Yürütme Kurulu: Sim Kutlay, İ. Hakkı Arıkan, Özkan Güngör, Memnune Sena Ulu

E-posta: baltun@hacettepe.edu.tr

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Tevfik ECDER

Yürütme Kurulu: Mehmet Rıza Altıparmak, Caner Çavdar, Bülent Tokgöz, Mehmet Koç

E-posta: ecdertevfik@gmail.com

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Fevzi ERSOY

Yürütme Kurulu: Alaattin Yıldız, Siren Sezer, Gülay Aşçı

E-posta: arinsoy@gazi.edu.tr

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Taner Çamsarı

Yürütme Kurulu: Soner Duman, Murat Sipahioğlu, Bülent Tokgöz, Garip Şahin

E-posta: taner.camsari@gmail.com

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Yürütme Kurulu: Sedat Üstündağ, İhsan Ergün, Mehmet Kanbay, Yakup Ekmekçi

E-posta: ates@medicine.ankara.edu.tr

Çalışma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN

Yürütme Kurulu: Hüseyin Töz, Ali Çelik, Kenan Keven, Hüseyin Koçak

E-posta: ayturkmen@hotmail.com