TND kindsey image

Dernek Hakkında | Etik Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER
Mail: mehmetsukrusever@gmail.com

Prof. Dr. Süleyman Tevfik ECDER
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mail: ecdertevfik@gmail.com

Prof. Dr. Bülent ALTUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mail: baltun@hacettepe.edu.tr