TND kindsey image

Formul ve Hesaplamalar

24 saatlik idrar toplamından kreatinin klirensi hesaplamak için, hastanızın bilgilerini uygun alanlara giriniz. Formülün geçerli olması için serum kreatinin konsantrasyonu sabit olmalıdır. ( Testin doğruluk sınırlarını oluşturan faktörler için “Kreatinin Klirensi Hesaplaması “na bakınız)
FORMÜL : Kreatinin Klirensi = İdrar Kreatinini (mg/dl)* İdrar Hacmi (ml)/ Serum Kreatinini(mg/dl) * 1440
* İdrar kreatinini mg/dl
* Serum kreatinini mg/dl
* İdrar hacmi ml

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : Glomerüler Filtrasyon Hızı = 186 * SerumKreat-1.154 * Yaş-0.203 * Cinsiyet * Irk
* Kreatinin mg/dl
* Yaş

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : Glomerüler Fitrasyon Hızı = Kas Faktörü * Boy / SerumKreat
* Kreatinin mg/dl
* Boy

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : Ağırlık[kg] = (0.73 * Boy[cm]) - 59.42
* Boy

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : Ağırlık[kg] = (0.65 * Boy[cm]) - 50.74
* Boy

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : VKİ = (Ağırlık/2.205) / (Boy/39.37)2
* Boy (cm)
* Ağırlık (kg)

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL :
Hesaplanan Osm = (Sodyum * 2) + (Glukoz / 18) + (BUN / 2.8) + (Etanol/ 4.6)
OsmolalGap = Ölçülen Osmolalite - Hesaplanan Osmolalite
* Sodyum mEq/L
* Glukoz
* BUN
* Etanol mg/dl
* Ölçülen Osm

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : Kalsiyum = SerumCa + 0.8 * (NormalAlbumin - HastaAlbumin)
* Kalsiyum mg/dl
* Albumin g/dl
* Hasta alb g/dl

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

FORMÜL : KtV Daugirdas = -ln((BUNPost / BUNPre) - (0.008 * Saat)) + ((4 - (3.5 * BUNPost / BUNPre)) * UFVol / Ağırlık)
* BUN Pre
* BUN Post mg/dl
* Saat
* UF Vol litre
* Ağırlık kg

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

U1 haftanın ilk diyalizinden sonraki BUN dur.
U2 haftanın ikinci diyalizinden önceki BUN dur.
ID Interdiyalitik periyodu gösterir.
FORMÜL :
BUN = (U1 + U2) / 2
RRF = IDVolüm * Üre / IDPeriyod / BUN )
* ID Volüm ml
* Üre mg/dl
* ID Periyod dakika
* U1 mg/dl
* U2 mg/dl

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz

Trigliserid düzeyi >=400 mg/dL. ise bu hesaplama geçerli değildir.
FORMÜL : LDL = TotalKol - (Trigliserid / 5) - HDL
* Total Kol
* HDL
* Trigliserid

Sonucu Görmek için tüm değerleri doldurunuz