TND kindsey image

Genel | 2021 Sunumları


  Abdulmecit Yıldız
Kadavra Böbrek Nakli
  Ahmet Alper Kıykım
KBH (Evre 4-5) Hastasında ESA Tedavisi
  Alaattin Yıldız
Böbrek Transplantasyonunda mTOR inhibitörleri
  Arzu Velioglu
Uzun ve Kısa Etkili Kalsinörin İnhibitörleri Uzun Dönem Graft Sağkalımı Üzerindeki Etkileri Arasında Fark Var
  Ayça Çakmak
Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları
  Ayça İnci
Diyaliz Hastasında Fosfor Yönetimi
  Aydın Güçlü
KBH Hastasında Antikoagülan Tedavi
  Aydın Ünal
KBH Evre 4 ve 5 Hastada Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
  Ayhan Dinçkan
Kombine Nakil
  Aykut Sifil
Sepsis ve Akut Böbrek Hasarı
  Banu Şahin Yıldız
Renal Transplant Hastada Kardiyovasküler Korunma
  Başol Canbakan
Diyaliz Hastasında Parathormon Yönetimi
  Belda Dursun
Epitelyal Sodyum Kanalı (ENaC) İnhibitörleri ve Böbrek
  Beril Akman
Olgularla Hepatorenal Sendrom
  Berna Yelken
Transplantasyonda İndüksiyon Tedavileri
  Bülent Hüddam
Kalp Yetmezliğinde Periton Diyalizi Uygulamaları
  Bünyamin Altundal
Hemodiyalizde Sosyal Sorunlar
  Davut Akın
Ev Hemodializi
  Dede Şit
Diyalize Acil Koşullarda Başlayan Hasta Hemodiyaliz
  Ebru Aşıcıoğlu
ISPD Kılavuzu Işığında Peritonit ve Kateter
  Egemen Cebeci
TSN Glomerülonefrit Veri Tabanı Tanıtımı TSN GOLD Çalışmaları
  Elbis Ahbap
Zor Olgularda PD
  Elif Arı Bakır
Canlı Donör Kriterleri Ne Kadar Esnetilebilir
  Ender Hur
Volüm kontrolü
  Engin Onan
Uzmanlar Dertli ve Konuşuyor
  Ercan Ok
Ev Hemodiyalizi Transplantasyon ile Karşılaştırılabilir mi?
  Erdem Yüzüak
Vaka Sunumları
  Erdem Yüzüak
Böbrekler Radyolojik Anatomi
  Erhan Tatar
Mantar ve Tüberküloz Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
  Ezgi Çoşkun Yenigün
IGA Nefropatisinde Yeni Tedaviler
  Faruk Hilmi Turgut
Fabry Hastalığı, Nasıl Tanı Koyalım, Kimi Tedavi Edelim?
  Fatih Kırcelli
Global Nefroloji Perspektifi
  Gülay Koçak
Preop Değerlendirme
  Gülizar Şahin
KDIGO-Glomerüler Hastalıklar 2020 Kılavuzu
  Gülsüm Özkan
KDIGO Hipertansiyon Kılavuzu Ne Diyor?
  Hakan Kaptanoğulları
Hemodiyalizde Sosyal Sorunlar
  Hakkı Arıkan
Yoğun Bakımda Diyaliz ve Sürekli Tedaviler Ne?
  Halil Yazıcı
  Hamad Dheir
Diyalize Dönen Transplant Hastasının Takibi
  Hasan Micozkadıoğlu
Tümör Lizis Sendromu
  Hüseyin Koçak
Kronik Rejeksiyon Tedavi
  İbrahim Akdağ
Hemodiyalizde Geri Ödeme Sistemi
  İdris Şahin
Renal Transplant Hastasında Osteoporoz Tanı
  İhsan Ergün & Saba Kiremitçi
İmmünolojik Riskli Hastada Transplantasyon
  İsmail Koçyiğit
Inflamasyon İnhibitörleri ve Böbrek
  İsmail Koçyiğit
Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi Raporu-2020
  Kayser Çağlar
KBH Hastasında HIF-Prolil Hidroksilaz İnhibitörleri
  Kenan Turgutalp
Kronik Böbrek Hastalığında Asemptomatik Hiperürisemi Tedavisi
  Kübra Kaynar
Lupus Nefriti Tedavisinde Yenilikler
  Mehmet Rıza Altıparmek
Theranova ile gerçekleşen HDx Terapisi’nin Klinik sonuçları
  Meltem Seziş Demirci
Kardiyorenal Olgularla Sendrom
  Murathan Uyar
Marjinal Kadavra Donör Kriterleri
  Mustafa Balal
Periton Diyaliz Konterendikasyonları Kontrendikemi
  Müjdat Yenicesu
Vasküler giriş yolu sorunları
  Mümtaz Yılmaz
Bitkisel Ürünler ve Akut Böbrek Hasarı
  Mustafa Sevinç
Mülteciler ve Böbrek Sağlığı
  Necmi Eren
Olgularla Hipofosfatemi
  Nurhan Seyahi
Klinik Bilimlerde Güncelleme
  İsmail Koçyiğit
Bir Nefroloji Uzmanının Serüveni
  Nuri Barış Hasbal
Inflamasyon İnhibitörleri ve Böbrek
  Ozan Özkaya
Erişkin Dönem VUR
  İsmail Koçyiğit
Inflamasyon İnhibitörleri ve Böbrek
  Özkan Güngör
BK Tanı ve Tedavisinde Yeni Neler Var?
  İsmail Koçyiğit
Inflamasyon İnhibitörleri ve Böbrek
  Rahmi Yılmaz
Yüksek Riskli Hasta Tanımı
  Ramazan Çetinkaya
Hipotansif Hastaya Yaklaşım
  Sadi Kemal Alim Arslan
Hemodiyaliz ve Sosyal Konular Oturumu
  İSavaş Öztürk
Genel Bilgiler ve Türkiye Verileri
  Savaş Sipahi
Klon Savaşları
  Sema Akman
Çocukluktan Erişkine FSGS
  Sena Ulu
SGLT2 İnhibitörleri ve Böbrek
  Serhat Karadağ
Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri
  Serkan Aktürk
Medium Cut Off Membran Yapisi
  Serpil Müge Değer
Diyaliz Hastasında Beslenme ve Egzersiz
  Sinan Trabulust
Akut böbrek hasarından sonra kronik böbrek hastalığı riski
  Soner Duman
COVID-19 Tedavisinde ve Aşılamada Güncel Gelişmeler
  Taner Sakacı
Merkezde Hemodiyaliz
  Tansu Sav
MN Yeni tedavi yaklaşımları
  Tekin Akpolat
Gıda Katkı Maddeleri ve Böbrek
  Tevfik Ecder
Polikistik Böbrek Hastalığında Progresyonu Nasıl Takip Edelim?
  Timur Erk
Ulusal Nefroloji Kongresi Sunum
  Tolga Yıldırım
Hiperkalemi Uzlaşı Raporu
  Tuncay Şahutoğlu
Ülkemizdeki Mülteciler ve Sağlık Sorunları
  Tülin Akagün
Olgularla Hipomagnezemi
  Numan Görgülü
Uzmanlar Dertli
  Ülkem Çakır
Transplantasyon ve Hipertansiyon
  Zafer Ünsal Coşkun
-Böbrek Hastalarında Temel Radyolojik Bulgular
  Zehra Eren
Diyaliz Yeterliliği
  Zeki Aydın
2020-2021 Güncelleme
  Zülfükar Yılmaz
PD Yeteliliği Hedefleri
  Kenan Ateş - Mustafa Arıcı - Kubilay Ükinç
Ortak Bakış Açısıyla Diyabet ve Komplikasyonlarının Yönetiminde Bazal İnsülinlerin Yeri: İnsülin Detemir
  Gökhan Temiz
Riskli Hastada DSA Monitörizasyonu ve Önemi