TND kindsey image

Genel | 21. Nefroloji Kış Okulu Sunumları


9 MART 2023, PERŞEMBE

SAAT A SINIFI
14:30-15:15 TELE-NEFROLOJİ DÖNEMİNDE ÜRİNER SİSTEM RADYOLOJİSİ
Kurs Koordinatörleri: Dr. Mehmet Ruhi Onur, Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu
Üriner Sistem BT Değerlendirme: Temel Kavramlar ve Olgu Örnekleri
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ruhi Onur
15:15-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:30  Üriner Sistem MR Değerlendirme: Temel Kavramlar ve Olgu Örnekleri
Konuşmacı: Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-17:45  Olgu Örnekleri ile Radyolojiden Tanıya Gidiş
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ruhi Onur, Dr Ali Devrim Karaosmanoğlu

10 MART 2023, CUMA

SAAT A SINIFI B SINIFI C SINIFI
08:45 – 09:00 AÇILIŞ     
09:00 – 10:00 KÜRESEL NEFROLOJİYE 2023 BAKIŞI
Oturum Başkanları: Dr. Alaattin Yıldız, Dr. Bülent Altun
09:00 – 09:15 Dünyada ve Türkiye’de Renal Replasman Tedavi Seçiminde Eğilimler
Konuşmacı: Dr. Gültekin Süleymanlar
09:15 – 09:30 Periton Diyalizi Prevalansının Yüksek Olduğu Ülkelerde Hasta Seçimi
Konuşmacı: Dr. Kenan Ateş
09:30 – 09:45 Türkiye’de Transplantasyon Alanında Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Dr. Hüseyin Koçak
09:45 – 10:00 Soru&Cevap&Tartışma
10:00 – 10:30 KAHVE ARASI
10:30 – 11:15
Sekonder Hiperparatiroidi Tedavisinde Etelkalsetid’in ve Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetin’in Risk Yönetimine Olan Etkisi
   
Konuşmacılar : Dr. Alaattin Yıldız, Dr. Bülent Tokgöz
11:15 – 12:30 GLOMERÜLER HASTALIKLAR-I PERİTON DİYALİZİ – I  
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Nurhan Seyahi Oturum Başkanları : Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Hayriye Sayarlıoğlu Altıparmak, Dr. Oktay Oymak
11:15 – 11:35 Olgularla IgA Nefropatisi Tedavisi Diyaliz Yetersizliği Olan Periton Diyalizi Hastası
Konuşmacı: Dr. Ezgi Coşkun Yenigün Konuşmacı: Dr. Aydın Güçlü
11:35 – 11:55 Olgularla FSGS Tedavisi Periton Diyalizi Modaliteleri
Konuşmacı: Dr. Meltem Gürsu Konuşmacı: Dr. Mürvet Yılmaz
11:55 – 12:15 Olgularla Membranöz Nefropati Tedavisi Malnutrisyonu Olan Periton Diyalizi Hastası
Konuşmacı: Dr. Necmi Eren Konuşmacı: Dr. Müge Değer
12:15 – 12:30 Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:15
Hiperfosfatemi Tedavisinde Lantanyum
   
Oturum Başkanı : Dr. Alaattin Yıldız
Konuşmacı : Dr. Mustafa Arıcı
14:15 – 15:00 NEFROLOJİDE SORULAR VE SORUNLAR HEMODİYALİZ – I SÖZLÜ BİLDİRİLER – I
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Ülver Derici Oturum Başkanları: Dr. Abdülkadir Ünsal, Dr. Ercan Ok Oturum Başkanları: Dr. Bülent Hüddam, Dr. Dilek Taymez
14:15 – 14:35 Onkoloji Hastalarında Nefrolojik Sorular ve Sorunlar Hemodiyaliz Hastasında Kardiyopulmoner Resirkülasyon ve Yüksek Debili Kalp Yetmezliği  
Konuşmacı: Dr. Abdullah Özkök Konuşmacı: Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
14:35 – 14:55 Kronik Böbrek Hastasında Bariyatrik Cerrahi Diyaliz Sıvılarının Kalitesi
Konuşmacı: Dr. Şebnem Karakan Konuşmacı: Oytun Orhun
14:55 – 15:00 Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma
15:00 – 15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:15
Kronik Böbrek Hastalığında Konfor Alanımız: Forziga
   
Konuşmacılar: Dr. Sena Ulu, Dr. Funda Sarı
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 18:30 TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ: AFETLE MÜCADELE    
Oturum Başkanları : Dr. Alaattin Yıldız, Dr. Ali Rıza Odabaş, Dr. Serhan Tuğlular
16:30 – 16:50 TND Afet Raporu : Renal Afet Grubu Bu Felakette Neler Yaptı ?
Konuşmacı: Dr. Serhan Tuğlular
16:50 – 18:20 SAHADAN İZLENİMLER
  16:50 – 17:00 Antakya Bölgesi
17:00 – 17:10 Kahramanmaraş Bölgesi
17:10 – 17:20 Adıyaman Bölgesi
17:20 – 17:30 Gaziantep Bölgesi
17:30 – 17:40 Adana Bölgesi
17:40 – 17:50 Diyarbakır Bölgesi
17:50 – 18:00 Malatya Bölgesi
18:00 – 18:10 Mersin Bölgesi
18:10 – 18:20 Kayseri Bölgesi
18:20 – 18:30 Soru&Cevap&Tartışma

11 MART 2023, CUMARTESİ

SAAT A SINIFI B SINIFI C SINIFI
08:30 – 10:00 TÜBÜLOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR HEMODİYALİZ – II SÖZLÜ BİLDİRİLER – II
Oturum Başkanları: Dr. Gülçin Kantarcı, Dr. Bülent Tokgöz Oturum Başkanları: Dr. Nedim Yılmaz Selçuk, Dr. Mehmet Deniz Aylı Oturum Başkanları: Dr. Ali İhsan Günal, Dr. Ergün Parmaksız
08:30 – 08:50 Hiperürisemi ve Böbrek Hemodiyaliz Seansında Acil Sorunlar  
Konuşmacı: Dr. Nurol Arık Konuşmacı: Dr. Egemen Cebeci  
08:50 – 09:10 Bitkisel İlaçlar ve Böbrek Diyaliz Hastalarında 3 Mortalite Bileşeni: Kalsiyum/Fosfor/PTH  
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan Konuşmacı: Dr. Mümtaz Yılmaz  
09:10 – 09:30 IgG4 Nefropatisi Diyaliz Yetersizliği ve Resirkülasyon  
Konuşmacı: Dr. Funda Sarı Konuşmacı: Dr. Alper Kırkpantur  
09:30 – 09:50 Kontrast Nefropatisini Önlemede Yeni Tedaviler Hemodiyalizde Membran Teknolojisinde Yenilikler  
Konuşmacı: Dr. Özkan Güngör Konuşmacı: Dr. Alper Azak  
09:50 – 10:00 Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma  
10:00 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 – 11:15 Empagliflozin ve Linagliptin ile Diyabet Tedavisinde Renal Faydalar Mercek Altında!    
Konuşmacılar : Dr. Ramazan Sarı, Dr. Alaattin Yıldız
11:15 – 12:30 ELEKTROLİTLER KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KEMİK VE MİNERAL BOZUKLUKLARI GENETİK BÖBREK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Dr. Yunus Erdem, Dr. Şükrü Ulusoy Oturum Başkanları: Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Siren Sezer Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Galip Güz
11:15 – 11:35 Olgularla Sodyum Metabolizması  Bozuklukları Hiperdinamik Kemik Hastalığı Tedavisi: Güncelleme Polikistik Böbrek Hastalığı ve Tedavisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Zeki Aydın Konuşmacı: Dr. Gülşah Şaşak Konuşmacı: Dr. İsmail Koçyiğit
11:35 – 11:55 Olgularla Kalsiyum Metabolizması Bozuklukları Adinamik Kemik Hastalığı Tedavisi: Güncelleme Fabry Hastalığı ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Faruk Hilmi Turgut Konuşmacı: Dr. Selma Alagöz Konuşmacı: Dr. Aysun Aybal Kutlugün
11:55 – 12:15 Olgularla Magnezyum Metabolizması Bozuklukları Paratiroidektomi Ne zaman? Kime? Hipopotasemi ile Seyreden Genetik Böbrek Hastalıkları Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Konuşmacı: Dr. Zeki Aydın Konuşmacı: Dr. Erhan Tatar Konuşmacılar: Dr. Emre Aydın
12:15 – 12:30 Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:45 GLOMERÜLER HASTALIKLAR – II TRANSPLANTASYON SÖZLÜ BİLDİRİLER – III
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Fatih Dede Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Töz, Dr. Ülkem Çakır Oturum Başkanları : Dr. Cuma Bülent Gül, Dr. Özgür Merhametsiz
13:30 – 13:50 Lupus Nefriti: Güncel Tedavi ve Yenilikler Olgular Eşliğinde Alıcı Değerlendirme  
Konuşmacı: Dr. Ebru Aşıcıoğlu Konuşmacılar: Dr. Gürsel Yıldız  
13:50 – 14:10 ANCA İlişkili Vaskülit: Güncel Tedavi ve Yenilikler Donör Değerlendirmede Zor Kararlar  
Konuşmacı: Dr. Abdülmecit Yıldız Konuşmacı: Dr. Rahmi Yılmaz  
14:10 – 14:30 C3 Glomerülonefriti: Güncel Tedavi ve Yenilikler İmmünolojik Risk Değerlendirmesi  
Konuşmacı: Dr. Sinan Trabulus Konuşmacı: Dr. Hamad Dheir  
14:30 – 14:45 Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma  
14:45 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00
Kronik Böbrek Hastalığı Anemisinde Taze Bir Nefes: Evrenzo
   
Moderatör: Kenan Ateş
Konuşmacılar: Siren Sezer ve Yavuz Yeniçerioğlu
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:45 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KOMPLİKASYON YÖNETİMİ NEFROLOJİ VE SOSYAL KONULAR HEMODİYALİZ – III
Oturum Başkanları: Dr. Celalettin Usalan, Dr. Belda Dursun Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Sabahat Ecder Oturum Başkanları : Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, Dr. Oktay Oymak
16:30-16:50 Diyabetik Böbrek Hastalığının Progresyonunda Önleyici Tedaviler Nefrolojide Sosyal Medya Kullanımı Hemodiyaliz Hastasında Ağrı ve Romatolojik Sorunlar
Konuşmacı: Dr. Sena Ulu Konuşmacı: Dr. Barış Nuri Hasbal Konuşmacı: Dr. Ayşe Mukadder Bilgiç
16:50-17:10 Kronik Böbrek Hastalığında Metabolik Asidoz Tele-Nefroloji Uygulamalarında Hukuksal Sorunlar Hemodiyalizde Kırılgan Hasta
Konuşmacı: Dr. Zülfükar Yılmaz Konuşmacı: Dr. Abdülgaffar Vural Konuşmacı : Dr. Ender Hür
17:10-17:30 Kronik Böbrek Hastalığında Hiperpotasemi    
Konuşmacı: Dr. Kenan Turgutalp    
17:30-17:45 Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma Soru&Cevap&Tartışma

 12 MART 2023, PAZAR

SAAT A SINIFI
09:30-10:30 DİYALİZDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Dr. Kadir Gökhan Atılgan
 09:30 – 10:00 Konuşmacı: Dr. Mehmet Fatih Erdur
10:00 – 10:30 Soru&Cevap&Tartışma
10:30-11:00 KAHVE ARASI
 11:00-13:00  SÖZLÜ BİLDİRİLER IV
   Konuşmacılar: Dr. Ali Rıza Odabaş, Dr. Elif Arı Bakır
 13:00- 13:15  Soru & Cevap & Tartışma