TND kindsey image

Genel | Kış Okulu 2022 Sunumlar17 MART 2022, PERŞEMBE

SAAT

A SINIFI

 

14:00-15:00

TEMEL EKG KURSU

Kurs Koordinatörleri: Dr. Sena Ulu, Dr. Özkan Güngör

EKG Değerlendirme: Temel Kavramlar

Konuşmacı: Dr. Hakan Güneş

 

15:00-15:15

KAHVE ARASI

 

15:15-16:15

Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım Konuşmacı: Dr. Hakan Güneş

 

16:15-16:30

KAHVE ARASI

 

16:30-17:30

Aritmilere Yaklaşım

Konuşmacı: Dr. Özcan Örsçelik

 

 

18 MART 2022, CUMA

SAAT

A SINIFI

B SINIFI

C SINIFI

08:45-09:00

AÇILIŞ

 

 

09:00 - 10:00

KÜRESEL DİYALİZ YAKLAŞIMI

Oturum Başkanları: Dr. Alaattin Yıldız,  Dr. Ali Rıza Odabaş

09:00 - 09:20 Dünya’da ve Türkiye’de Diyaliz Tedavileri

Konuşmacı: Dr. Kenan Ateş

09:20 - 09:40 Diyalizde Yeni Buluşlar

Konuşmacı: Dr. Serhan Tuğlular

09:40 - 10:00 Türkiye’de ve Dünya’da Ev Hemodiyalizi

Konuşmacı: Dr. Ercan Ok

 

 

10:00 - 10:30

KAHVE ARASI

10:30-11:15

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA DOMİNO ETKİSİ: RENAL ANEMİ TEDAVİSİNDE DARBEPOETİNİN YERİ 

Konuşmacılar: 

Dr. Süleyman Tevfik Ecder, Dr. Mustafa Arıcı

11:15-11:30

KAHVE ARASI

11:30-12:30

PERİTON DİYALİZİ -1

Oturum Başkanları: Dr. Fevzi Ersoy,

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

11:30 - 11:50 Neden Periton Diyalizi?

Konuşmacı: Dr. Fevzi Ersoy

11:50 - 12:10 Periton Diyalizi Modaliteleri

Konuşmacı: Dr. Bülent Tokgöz

12:10 - 12:30  Acil Diyalize Periton

Diyalizi ile Başlamak

Konuşmacı: Dr. İhsan Ergün

HEMODİYALİZ -1

Oturum Başkanları: Dr. Halil Zeki Tonbul,

Dr.  Abdülkadir Ünsal

11:30 - 11:45  Su Sistemi

Konuşmacı: Oytun Orhun

11:45 - 12:00 Diyalizim Yeterli mi?

Konuşmacı: Dr. Bülent Hüddam

12:00 - 12:15 Bireyselleştirilmiş Heparinizasyon

Konuşmacı: Dr. Tamer Sakacı

12:15 - 12:30 Diyaliz Membranları ve Özellikleri

Konuşmacı: Dr. Mustafa Sevinç

 

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

         

18 MART 2022, CUMA

         SAAT                                       A SINIFI                                                          B SINIFI                                             C SINIFI

13:30-15:00

PERİTON DİYALİZİ-2

Oturum Başkanları: 

Dr. Mehmet Emin Yılmaz, 

Dr. Mahmut Yavuz

13:30-13:50 Periton Diyalizinde Diyaliz Yeterliliğini Nasıl Ölçelim?

Konuşmacı:  Dr. Zülfikar Yılmaz

13:50-14:10 Rezidüel Renal Fonksiyonu

ve Periton Membranını Nasıl Koruyalım?

Konuşmacı: Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

14:10-14:30 Periton Diyalizinde Non-

İnfeksiyöz Komplikasyonlar

Konuşmacı: Dr. İsmail Koçyiğit

14:30-14:50 Olgularla Periton Diyalizi

Hastasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Konuşmacı: Dr. Meltem Seziş Demirci

14:50-15:00 Tartışma

HEMODİYALİZ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

Oturum Başkanları: Dr. Nurol Arık,  Dr. Galip Güz

13:30 - 13:50 Diyalizde Kuru Ağırlığın

Değerlendirilmesi

Konuşmacı: Dr. Mümtaz Yılmaz

13:50 - 14:10 Diyaliz Hipotansiyonu

Yönetimi

Konuşmacı: Dr. Zeki Aydın

14:10 – 14:30 Diyaliz Hastasında

İlaçlarla Kardiyovasküler Koruma

Konuşmacı: Dr. Nurol Arık

14:30 - 15:00 Tartışma

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1 Oturum Başkanları:   Dr. Zehra Eren,

Dr. Cuma Bülent Gül

15:00-15:30

KAHVE ARASI

15:30-17:00

RENAL ANEMİ PANELİ

Oturum Başkanı: Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

15:30 - 15:50 Demir Tedavisinde Sorular ve Sorunlar

Konuşmacı: Dr. Kübra Kaynar

15:50 - 16:10  ESA Tedavisinde Sorular ve Sorunlar

Konuşmacı: Dr. Gökhan Nergizoğlu

16:10 - 16:30 Renal Anemide Yeni Tedaviler

Konuşmacı: Dr. Necmi Eren

16:30-17:00 Tartışma

DİYALİZ HASTASINDA VİRAL ENFEKSİYONLAR VE AŞILAMA

Oturum Başkanları: 

Dr. Nedim Yılmaz Selçuk, 

Dr. Gültekin Süleymanlar,

Dr. Gülçin Kantarcı

15:30 -15:50 Diyaliz Hastasında HBV ve HCV Tedavisi

Konuşmacı: Dr. Yesim Alahdab

15:50 -16:10  Diyaliz Hastasında

Enfeksiyondan Korunmada Evrensel Önlemler 

Konuşmacı: Dr. Gülçin Telli Dizman

16:10 - 16:30   Diyaliz Hastasında

Aşılama (HBV, HCV, COVID-19, Pnömoni, İnfluenza)

Konuşmacı: Dr. Soner Duman

16:30-17:00 Tartışma

 

 

19 MART 2022, CUMARTESİ

          Saat                                        A SINIFI                                                          B SINIFI                                             C SINIFI

08:30– 10:20

PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARIN

TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen,  Dr. Nurhan Seyahi

08:30 - 08:50  IgA Nefropatisi

Konuşmacı: Dr. Ebru Gök Oğuz

08:55 - 09:15  FSGS

Konuşmacı: Dr. Egemen Cebeci

09:20 - 09:40 Membranöz Nefropati Konuşmacı: Dr. Abdülmecit Yıldız

09:45 - 10:05  C3 Glomerülopatisi

Konuşmacı: Dr. Savaş Öztürk

10:05-10:20 Tartışma

İDEAL DİYALİZ TEDAVİSİNİN ÖNÜNDEKİ

VASKÜLER GİRİŞ YOLU ENGELİ

Oturum Başkanları: Dr. Oktay Oymak, Dr. Müjdat Yenicesu

08:30 - 08:50   Matürasyon Sürecinden

Komplikasyonlara AV Fistül Yönetimi Konuşmacı: Dr. Ayça İnci

08:55 - 09:15   Vasküler Giriş Yolu

Sorunlarına Kalp-Damar Cerrahisi Bakışı

Konuşmacı: Dr. Ercan Akbulut

09:20 - 09:40   Vasküler Giriş Yolu

Sorunlarına Girişimsel Radyoloji Bakışı Konuşmacı: Dr. Bülent Çekiç

09:45 - 10:05  Yerleştirme Sürecinden

Komplikasyonlara Hemodiyaliz Kateteri

Yönetimi

Konuşmacı: Dr. Selma Alagöz

10:05-10:20 Tartışma

 

10:20-10:45

KAHVE ARASI

10:45-11:30

Tip 2 Diyabetten Kalp Yetersizliği ve Kronik Böbrek Hastalığına Bir Yolculuk: Dapagliflozin

Moderatör: Dr. Alaattin Yıldız

Konuşmacılar: Dr. Ahmet Temizhan, 

Dr. Süleyman Tevfik Ecder, Dr. Sena Ulu                                                                

11:30 – 12:30

SEKONDER GLOMERÜLER

HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

Oturum Başkanı: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Şükrü Ulusoy

11:30 - 11:50 Lupus Nefriti

Konuşmacı: Dr. Orçun Altunören

11:50 - 12:10 Amiloidoz

Konuşmacı: Dr. Erhan Tatar

12:10 - 12:30  ANCA İlişkili Vaskülitler

Konuşmacı: Dr. Funda Sağlam

HEMODİYALİZ -3

Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem,  Dr. Siren Sezer

11:30 - 11:50 Olgularla Malnutrisyonu

Olan Hemodiyaliz Hastasına Yaklaşım

Konuşmacı: Dr. Siren Sezer

11:50 - 12:10  Hemodiyaliz Hastasında

Nedeni Açıklanamayan CRP

Yüksekliğine Yaklaşım

Konuşmacı: Dr. Meltem Gürsu

12:10 - 12:30 Hemodiyaliz Hastasında

Kaşıntı Patogenezi, Tanı ve Tedavi

Seçenekleri

Konuşmacı: Dr.Gülşah Şaşak

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2 Oturum Başkanları:

Dr. Hasan Kayabaşı,

Dr. Ergün Parmaksız

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 – 14:45

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA

KOMPLİKASYON YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Mustafa Arıcı

13:30 - 13:50  Kronik Böbrek

Hastalığında Fosfor Kontrolü

Konuşmacı: Dr. İbrahim Akdağ

13:50 - 14:10  Kronik Böbrek

Hastalığında Potasyum Kontrolü Konuşmacı: Dr. Kenan Turgutalp

14:10 - 14:30  Kronik Böbrek Hastalığında Asidoz Kontrolü

Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan

14:30 - 14:45  Tartışma

 

 

14:45-15:15

KAHVE ARASI

19 MART 2022, CUMARTESİ

Saat

                            A SINIFI                                                          B SINIFI

C SINIFI

15:15-16:30

GÜNÜMÜZDE DİYABETİK BÖBREK

HASTALIĞI TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Ülver Derici

15:15 - 15:30  SGLT-2 İnhibitörleri

Konuşmacı:  Dr. Faruk Hilmi Turgut

15:30 - 15:45 GLP-1 Agonistleri

Konuşmacı:  Dr. Hakkı Arıkan

15:45 - 16:00 Mineralokortikoid Antagonistleri

Konuşmacı:  Dr. Belda Dursun

16:00 - 16:15 Kronik Böbrek

Hastalığında Evrelerine Göre Oral

Antidiyabetikler ve İnsülin Tedavisi

Konuşmacı:  Dr. Özkan Ulutaş

16:15 - 16:30  Tartışma

TND-KLİMİK ORTAK OTURUMU

DİYALİZ HASTASINDA İNFEKTİF ENDOKARDİT TANI VE TEDAVİSİ Oturum Başkanları: 

Dr. Serap Şimşek Yavuz, 

Dr. Mehmet Deniz Aylı

15:15 -15:30  Hemodiyaliz Hastasında Fistül mü? Kateter mi?

Dünya’da ve Türkiye’de Durum

Değerlendirmesi

Konuşmacı: Dr. Ezgi Coşkun Yenigün

15:30 -15:45  Hemodiyaliz Hastasında

İnfektif Endokardit Tanısı: Sorunlar ve

Çözüm Önerileri

Konuşmacı: Dr. Özlem Kurt Azap

15:45-16:00 İnfektif Endokardit

Tanısında Yenilikler: Nükleer Tıp

Yöntemleri PET/SPECT

Konuşmacı: Dr. Elif Özdemir

16:00- 16:15  Hemodiyaliz Hastasında İnfektif Endokardit Tedavisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Konuşmacı: Dr. Yeşim Uygun Kızmaz

16:15 - 16:30 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3 Oturum Başkanları: 

Dr. Funda Sarı, 

Dr. Beyza Atakan

16:30-17:00

KAHVE ARASI

 

 

20 MART 2022, PAZAR

 

Saat

A SINIFI

B SINIFI

C SINIFI

09:30-10:30

DİYALİZDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Oturum Başkanı: Dr. Elif Arı Bakır Konuşmacı: Dr. Sibel Ersan

 

 

10:30-11:45

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KEMİK VE MİNERAL BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları: 

Dr. Saime Paydaş, 

Dr. Yavuz Yeniçerioğlu

10:30-10:50 Osteoporoz Tanı ve Güncel Patogenez

Konuşmacı: 

Dr. Dilek Yavuz Gogaz

10:50-11:10 Kronik Böbrek Hastalığında  Evrelerine Göre Osteoporoz: Ne Zaman ve Nasıl Tedavi Edelim?

Konuşmacı: Dr. Dilek Torun

11:10-11:30 Adinamik Kemik Hastalığı: Korunma ve Tedavi

Konuşmacı: 

Dr. Kadir Gökhan Atılgan

11:30-11:45 Tartışma

 

 

11:45-12:15

KAPANIŞ

 

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1

SS-01

Kocaeli ili gölcük bölgesinde hemodiyalize tedavisine devam eden hastalarda cilt bulguları Eda Altun

SS-02

Subklinik tiroid patolojisi ve ötiroid hemodiyaliz hastalarının eritropoetin ihtiyacının karşılaştırılması Engin Onan, Mehmet Yaşar, Büşra Soysal

SS-03

Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon inflamasyon skoru ile yaşam kalitesi: EQ-5D arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Özgül Balseven , İrem Pembegül, Funda Datlı Yakaryılmaz

SS-04

AA Amiloidozlu hastalarda etiyolojinin kronik böbrek hastalığının gidişatına etkisi Refika Büberci, Pınar Alp

SS-05

Pandemi sürecinin kronik böbrek hastalarının takibi ve seyri üzerine etkileri Zelal Adıbelli

SS-06

Biyopsi ile kanıtlanmış böbrek hastalıklarının klinikopatolojik özellikleri: 15 yıllık retrospektif bir çalışma

Gizem Kumru Şahin, Merve Aktar, Şayeste Akkan Eren, Kenan Ateş, Şehsuvar Ertürk, Gökhan Nergizoğlu, Kenan Keven, Şule Şengül, Sim Kutlay

SS-07

Kuzey Kıbrıs’ta güncel hemodiyaliz mortalite oranları ve son üç yılın analizi

Simge Bardak, Ahmet Behlül, Salahi Ataç, Düriye Deren Oygar SS-08

Anca ilişkili vaskülit hastalarında tanı anında sistemik immün inflamasyon indeksi prognozu tahmin edebilir mi? Erdem Baran, Arzu Özdemir , Mürvet Yılmaz

SS-09

Esansiyel hipertansiyonu olan geriatrik hastalarda renal rezistif indeks nasıl değerlendirilmelidir? Hakkı Çetinkaya

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2

SS-10

Böbrek naklinde gebeliğin uzun dönem prognostik nutrisyonel index üzerine etkileri Saliha Yıldırım, Ömer Faruk Akçay, Özant Helvacı, Yasemin Erten

SS-11

Amolidozu olan böbrek nakil hastalarında pandemi süresince canakinumab kullanımı

Şeyda Gül Özcan, Özge Sönmez , Zafer Akman, Cebrail Karaca , Sinan Trabulus , Nurhan Seyahi SS-12

Renal transplant alıcılarında kalsitriolün postrenal transplant dönemde kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkisi Mehmet Mahfuz Şıkgenç, Zeki Kemeç, Mustafa Balal

SS-13

Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler risk faktörü olarak inflamatuar prognostik skorların önemi Şennur Köse

SS-14

Yardımlı periton diyalizi covid-19 enfeksiyonu için bir risk midir

Emre Yaşar, Zeynep Ural, Ülver Derici, Galip Güz

SS-15

Periton diyaliz hastalarında anksiyete ve depresyon riskinin mortalite ve peritonit üzerine etkisi Sibel Ada

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3

SS-16

HD Hastalarında serum fgf-23 düzeyi ile derıved-notrofil lenfosit oranının değerlendirilmesi Hakan Özer

SS-17

Akut böbrek hasarı nedeni ile biyopsi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Selin Kır, Ayşe Tan, Ayşe Karaduru, Muammer Avcı, Üstün Yılmaz, Şenay Yıldırım, Betül Çelik Erdoğan, Ayça İnci SS-18

Hiponatremi ile acil servise başvuran hastaların klinik özellikleri

Sümeyra Koyuncu

SS-19

Böbrek nakli olan hastalarda fabry hastalığı tarama sonuçları

Oktay Bağdatoğlu , Şebnem Karakan

SS-20

Kronik hemodiyaliz hastasında sağ torakotomi ile intraatriyal kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi: Olgu sunumu

Fatih Yılmaz, Ercan Akbulut, Şirin Tekin Kıral, Özgür Cengiz SS-21

Periton diyaliz kateteri uygulamasında tek merkez deneyimi

Berk Gökçek, Sibel Ada SS-22

Geriatrik hemodiyaliz hastalarında malnütrisyonun geriatrik nütrisyonel indeks ile tespiti. Kadınlar daha mı şanslı? Gürkan Yurteri

SS-23

Periton diyalizi ilişkili komplikasyonlar ve pd sonlandırma nedenlerimiz: akdeniz üniversitesi tıp fakültesi deneyimi Feyza Bora, Ümit Çakmak