TND kindsey image

Genel | Sözel Bildiriler, 2023


  A Survey-Based Study on Attitudes of The Clinicians Towards Contrast-Induced Nephropathy: Which Drugs to Discontinue?
Nuri Barış Hasbal
  ANCA İlişkili Vaskülit ve Lupus Nefriti Hastalarında Rituksimab Tedavisi Sonrası Üreyen Enfeksiyon Etkenleri
Sultan Gözde Temiz
  BÖBREK HASTALIĞI BİLGİ ANKETİNİN TÜRKÇE DOĞRULAMASI VE ÇEVİRİSİ
Sibel Gülçiçek
  C3 glomerülopatisi için histolojik kronisite skorunun doğrulanması ve diğer prognostik faktörlerin değerlendirilmesi TSN-GOLD analizi
 Şafak Mirioğlu
  Çocuklardaki Genetik Geçişli Renal Hastalıklarda Hedef Spesifik Dizayn Edilmiş Yeni Nesil Sekanslama Yönteminin Klinik Tanıdaki Öneminin Belirlenmesi
 Murat ÇETİN, H. Kibriya FİDAN, Oğuz SÖYLEMEZOĞLU
  DİRENÇLİ PROTEİNÜRİNİN GELECEĞİ
Abdullah İbrahim Çalışır
  DİYALİZ KATETER UYGULAMALARINDA YOUTUBE'UN EĞİTİMSEL DEĞERİ
 ZAFER ERCAN
  İdiyopatik Membranöz Nefropati Tedavisinde Farklı İmmünsüpresif Rejimlerin Değerlendirilmesi:Çok Merkezli, Gözlemsel Bir Çalışma
 Ayşe Serra Artan
  KRONİK BÖBREK HASTALIĞI’NDA PLATELET İNDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlyas Öztürk
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı: Toplum Temelli Bir Çalışma
 Ahmet Behlül, Düriye Deren Oygar
  PERKÜTAN KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTALARDA AKUT BÖBREK HASARINI ÖNGÖRMEDE MEHRAN KONTRAST NEFROPATİ RİSK SKORU VE VEXUS SKORUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Bülent HUDDAM
  Renal Anemi Tedavisinde Roksadustat'ın Etkinliği ve Güvenilirliği
 Zuhal Atan Uçar
  Sekonder IgA Nefropatisi Tek Merkez Deneyimi
Saide Elif Güllülü Boz
  SS-004 ODPKBH OLAN HASTALARDA GLUKOZ METABOLİZMASI İLE BÖBREK FONKSİYONLARI VE BÖBREK HACMİ İLİŞKİSİ
 Tahsin Karaaslan
  WHICH ONE HAS BETTER RENAL OUTCOMES? ACQUIRED or CONGENITAL SOLITARY KIDNEY?
  TRANSPLANTASYON ÖNCESİ DEĞERLENDİRME Desensitizasyon: Kime? Nasıl?
 Şebnem KARAKAN
  Riskli Alıcının Değerlendirmesi: İmmünolojik Olmayan Nedenler
Hamad DHEİR
  Sekonder hiperparatiroidi tedavisinde yenilikler
 Sinan Trabulus
  Kronik Böbrek Hastalığında Fosfor Bağlayıcı Tedavilerin Önemi
 Rüya Kozanoğlu
  Kronik Böbrek Hastalığında Kalsiyum Metabolizması
 Kübra Kaynar
  Hiperfosfatemi Tedavisinde Etkin Güç: Lantanyum
 Siren SEZER, Aykut SİFİL
  Ev Hemodiyalizi Güncelleme
Yavuz Yeniçerioğlu
  Online Hemodiyafiltrasyon
Gülay Aşcı
  6 Şubat Depremi, ÇND Raporu
 Sevcan A. Bakkaloğlu Ezgü
  COVID-19 Pandemisi ve Sonrası Nefrolojik Sorunlar
 Meltem Gürsu
  Rejeksiyon Tanısında Biyobelirteçlerin Yeri
Vural Taner Yılmaz
  Antikor aracılı rejeksiyonda yeni tedaviler
MURATHAN UYAR
  Transplantasyonda İndüksiyon Tedavileri: Güncelleme
B. Çağlar RUHİ
  Hiperkalemide Sürdürülebilir Potasyum Kontrolünün Yolu: Simkelma
 Tevfik Ecder
  Selim Turgay Arınsoy
  Meltem Pekpak
  Depremde Türk Nefroloji Derneği
 Alaattin YILDIZ
  Müveddet Rezzan Ataman
  Vitamin K and Cardiovascular Complications in Chronic Kidney Disease
 Jürgen Floege
  KBH YENİ TEDAVİLER İntestinal Mikrobiyata ve İntestinal Diyaliz
 Ebru GÖK OĞUZ
  Kompleman sistemi ve böbrek hastalıkları
Abdullah Özkök
  20 years of Registry experience
 Alberto Ortiz
  Metabolik Asidoz: Ayırıcı Tanı
 Tülin AKAGÜN
  Asit-Baz Fizyolojisi
 Tevfik Ecder
  AZERBAYCAN ULUSAL NEFROLOJİ KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ - 2022
 Mirmənsim Məmmədov
  Metabolik Asidoz Tedavisinde Yenilikler
 Elif Arı Bakır
  2022’DE NEFROLOJİDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR Temel Bilimler Araştırma Makalesi
Özgür Akın Oto
  Klinik Bilimler Araştırma Makalesi
Nurhan Seyahi
  Apelin Sistemi ve Böbrek
Mehmet KOÇ
  Regulated cell death pathways in kidney disease
Alberto Ortiz
  Endüstride Kullanılan Yapay Zekanın Tıp Pratiğine Adaptasyonu: Yenilikçi Yaklaşımlar
 Oğuz Sezgin
  Türk Nefroloji Derneği Türk Böbrek Kayıt Sistemi Raporu
İsmail Koçyiğit
  Türkiye Ev Hemodiyalizi Programı Sonuçları
 Ercan Ok
  ERİŞKİN HASTALARDA TEKRARLAYAN TAŞ HASTALIĞI TEDAVİSİ
 Gülay Koçak
  Gebelik ve ABH
Yaşar Yıldırım
  Gebelik ve Hipertansiyon
Gülşah Şaşak Kuzgun
  GEBELİK VE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
Nergiz BAYRAKCI
  GELENEKTEN GELECEĞE NEFROLOJİ EĞİTİMİ
 Kenan Ateş
  HEMODİYALİZ HASTALARINDA EGZERSİZ VE FAYDALARI
ÖZKAN GÜNGÖR
  HEMODİYALİZ HASTASINDA FOSFOR KISITLAMANIN SINIRLARI
MELTEM SEZİŞ
  Hemodiyaliz Seansında Beslenmenin Diyaliz Yeterliliğine Etkisi
Serpil Müge DEĞER
  Hemodiyaliz ve Sosyal Konular "DİADER Bakışı"
Mustafa IŞIK
  Hemodiyalizde Öncelikli Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Bünyamin ALTUNDAL
  İleri Evre Kronik Böbrek Hastalığında Renin-Anjiotensin Sistemi İnhibisyonu ve Hiperpotasemi
Taner Baştürk
  KBH’da Antiagregan ve Antikoagülan Tedaviler
Hasan KAYABAŞI
  MAKİNE ÖĞRENMESİ: KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI
DİDEM TURGUT
  MİGALASTAT İLE FABRY’DE YENİ BİR ROTA
Nurhan Seyahi
  Nefroloji’de Sosyal Medya Kullanımı: Gerçekten Etkili mi?
Nuri Barış Hasbal
  Nefrolojide Sosyal Medya Kullanımı
 Sibel Bek
  Obesity and Renal Protection
Christoph Wanner
  Obezitede Medikal Tedavi
Alper Sönmez
  Periton Diyalizinde Drenaj Sorunları ve Çözüm Önerileri
Alper AZAK
  Peritoneal Geçirgenlik Tayini ve Klinikte Kullanımı
Tansu SAV
  PERİTONİTLERE YAKLAŞIM
Serkan Bakırdöğen
  TEKRARLAYAN TAŞ HASTALIĞINA ALGORİTMİK YAKLAŞIM
Funda SAĞLAM
  Transparency declaration
Christoph Wanner
  TÜRKİYE’de DİYALİZ HEKİMLİĞİ
Sadi Kemal ARSLAN
  Türkiye’de Diyaliz Merkezlerinin Operasyonel Sorunlarına Genel Bir Bakış
Timur Erk
  YAĞLI BÖBREK HASTALIĞI
Halil Yazıcı
  Yapay Zeka ve Nefroloji
 Tekin AKPOLAT
  AHÜS HASTALARINDA TRANSPLANTASYON SÜRECİNİN YÖNETİMİ
 Arzu Velioğlu
  AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ
 Seza Ozen
  AMİLOİDOZ: Patogenez ve Tedavide Yenilikler
 İ.Cem Sungur
  ANCA-İlişkili Vaskülitler: Tedavide Yenilikler
 Ebru Aşıcıoğlu
  ARTTIRIMLI PERİTON DİYALİZİ
 Mürvet YILMAZ
  BK Nefropatisi: Erken Tanı ve Yönetim
 H. Asuman Yavuz
  Böbrek Nakil Hastalarında Trombotik Mikroanjiyopati
 Hüseyin Koçak
  Böbrek transplantasyonu sonrası gebelik "Anne ve Bebek Sağlığını Dengelemek"
 Ebru Sevinç Ok
  CMV Nedir?CMV Patofizyolojisi ve Kliniği
 Rahmi Yılmaz
  CMV Profilaksisi ve Takibinde İncelikler
 Hüseyin Töz
  Dirençli Lupus Nefriti Tedavisi
 Savaş Öztürk
  Donör Kaynaklı Enfeksiyon ve Maligniteler
 Erhan Tatar
  Empagliflozin "Böbrek Koruyucu"
Mustafa Arıcı
  EMPAGLİFLOZİN İLE RENAL KORUMA SÜPER GÜCÜNÜZ OLSUN
Bülent Altun, Mustafa Arıcı
  ESA TEDAVİSİ VE RİSKLER
 Yasemin Erten
  EVRENZO Phase 3 Efficacy Profile and Experience in Clinical Practice Professor
Jonathan Barratt
  Fabry Hastalığı Tedavisinde Yenilikler
Funda Sarı
  Fabry Hastalığının Uzun Dönem Tedavisinde Renal Koruma & Olgularla Agalsidaz Alfa Deneyimi C-APR
 Nurhan Seyahi
  HIF Stabilizers in Renal Anemia
 Christoph Wanner
  Hızlı İlerleyici Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının Yönetimi - Türk Nefroloji Derneği Uzman Görüşü Raporu 2023
  Hipertansif Acil Durumlar: Özel Durumlarda Özellikli Yaklaşımlar
 Bülent Huddam
  HİPERTANSİYON TEDAVİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI
 Nurol Arık
  Kadavra Böbrek Bağışı: Klinikte Hangi Böbrek Kabul Edilmemeli?
Ayşegül Oruç
  Kalp Yetmezlikli ve Asiti Olan Yaşlı Hastada Periton Diyalizi
 İbrahim DOĞAN
  KEMOTERAPİ VE BÖBREK HASARI
Tolga YILDIRIM
  KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UYGULAMALAR
Rümeyza Kazancıoğlu
  Membranoproliferatif Glomerulonefit: Patogenez ve Tedavi Güncelleme
Necmi EREN
  Membranöz Nefropati Patogenezde Güncelleme
Sim Kutlay
  ODPBH Tolvaptan Deneyimleri
Emre Aydın
  PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI
 İlhan Kurultak
  Podositopatiler: Patogenez ve Tedavi Güncelleme
Abdülmecit YILDIZ
  Post Transplant Osteoporoz Güncelleme
 Gökhan TEMİZ
  Post-transplant Diyabet: Güncelleme
 Ayşe Sinangil
  Post-transplant Diyare: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
 Berna YELKEN
  POSTTRANSPLANT HİPERTANSİYON GÜNCELLEME
 RAMAZAN DANİŞ
  Renal Anemide Demir Tedavisi & Riskler
Fatih Dede
  Septik Şok ve Böbrek: Tedavide Yenilikler
Zeki Aydın
  SGLT İnhibitörlerİnin Diyabetik Hastalarda Kullanımı
  Yoğun Bakım Hastasında Asit-Baz Dengesi
 Orçun Altunören
  Yoğun Bakımda Sürekli Tedaviler: Kime? Ne Zaman? Ne Sıklıkta?
 Egemen Cebeci