TND kindsey image

Haberler | TND İstanbul Şube 22 Kasım 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusudur


TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ 22 KASIM 2023 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

 

TND İstanbul Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı;

Dernek Tüzüğünün 5 A) maddesinde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle 13 Kasım 2023 tarihinde yapılamamıştır.

Aynı madde hükmü uyarınca, ikinci toplantı 22 Kasım 2023 tarihinde saat 18:00’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Erich Frank Konferans Salonu (Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul) adresinde, aşağıdaki gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin 22 Kasım 2023 Çarşamba günü toplantıya katılmaları sayı ile rica olunur.

 

 GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Başkanlık Divanının seçimi
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile önceki döneme ait bütçenin görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  7. Gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü
  8. Dernek organlarının (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilekler ve temenniler
  10. Kapanış

 

TND İstanbul Şubesi Adına

Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ

Yönetim Kurulu Başkanı