TND kindsey image

Haberler | Türk Nefroloji Derneği Yeni Yönetim, Denetim ve Etik Kurulu Üyeleri


Değerli Üyelerimiz,

Türk Nefroloji Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/07/2021 tarihinde 238 üyemizin katılımı ile gerçekleştirilmiş, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul seçilmiştir. Seçilen Yönetim Kurulunun yapılan ilk toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Alaattin YILDIZ (Başkan)

Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ (İkinci Başkan)

Prof. Dr. Elif ARI BAKIR (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ (Sayman)

Prof. Dr. Mustafa ARICI (Üye)

Prof. Dr. Özkan GÜNGÖR (Üye)

Prof. Dr. Memnune Sena ULU (Üye)

Denetim Kurulu

Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN (Başkan)

Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU (Üye)

Prof. Dr. Savaş ÖZTÜRK (Üye)

Etik Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER (Başkan)

Prof. Dr. Tevfik ECDER (Üye)

Prof. Dr. Bülent ALTUN (Üye)

 

Önceki Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerine hizmetleri için çok teşekkür eder, yeni dernek organlarımızın camiamız için hayırlı olmasını ve değerli destekleriniz ile başarılı çalışmalara imza atmasını dileriz.

Saygılarımızla, 

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu