TND kindsey image

Kılavuz ve Kitaplar

Bu bölümde "pdf" formatında dosyalar bulunmaktadır. Bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınız da Acrobat Reader programı olması gerekmektedir. Eğer bilgisayarınızda bu program mevcut değilse yüklemek için tıklayınız.


Türk Nefroloji Derneği Kitapları

Diyaliz Hastalarında Beslenme Kitabı

Böbrek Fizyopatolojisi Kitabı

Temel Nefroloji Kitabı

Transplantasyon Nefrolojisi - Pratik Uygulama Önerileri

Hasta Eğitim Kitapçıkları

Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı  

Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı

Pazar Toplantıları (II)

Pazar Toplantıları (I)

Crush (Ezilme) Sendromu ve Marmara Depreminden Çıkarılan Dersler

Böbrek Yetmezliğinde İlaç Dozu Düzenleme Rehberi

Nefrolofi ve İnternet

DEPREMLER VE DİYALİZ HASTALARI

Kitlesel Afetlerde Temel Sağlık Hizmetleri ( Afet Sahası Rehberi)

Kitlesel Afetlerde Temel Sağlık Hizmetleri (Hastanede İzlem ve Tedavi rehberi)

Kitlesel Afetlerde Ezilme Sendromlu Hastaların Tedavisi için Öneriler

Kitlesel Afetlerde Ezilme Sendromlu Afetzedelerin Tedavisi için Öneriler 

Olgularla Nefrolojik Aciller

Genetik Böbrek Hastalıkları

Türk Nefroloji Derneği Kılavuzları

 Periton Kateteri İlişkili Enfeksiyon Önerileri: ISPD Kılavuzu 2023 Güncellemesi

 ISPD Peritonit Önerileri Kılavuzu: 2022 Güncelleme

 KDIGO 2021 Glomerülonefrit Klinik Uygulama Kılavuzu

  Kronik Böbrek Hastalığı Anemisinin Eritropoez Uyarıcı Ajanlarla Tedavi İlkeleri

 KDIGO-Mineral ve Kemik Bozuklukları Klinik Uygulama Kılavuzu

 KDIGO-Hepatit C Klinik Uygulama Kılavuzu

 KDIGO-Glomerülonefrit Klinik Uygulama Kılavuzu

 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu-2019 Tam Metin

 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu-2019 Sunum

 Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı ve Tedavisi (UZLAŞI RAPORU)

 Diyabetik Böbrek Hastalarında Hipergliseminin İlaçlarla Yönetimi – Türk Nefroloji Derneği Uzman Görüşü Raporu 2020

 Hiperpotasemisi Olan Hastanın Yönetimi - Türk Nefroloji Derneği Uzman Görüşü Raporu