TND kindsey image

Dernek Hakkında | Yönetim Kurulu

 

 

Prof. Dr. Alaattin YILDIZ (Başkan)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

E-MAIL: alaattin.yildiz@yahoo.com

 

Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ (Başkan Yardımcısı)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
E-MAIL: nseyahi@yahoo.com  

 

Prof. Dr. Elif ARI BAKIR (Genel Sekreter)
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
E-MAIL: elifaribakir@gmail.com 

 

Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ (Sayman)
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
e-mail:arodabas@yahoo.com

 

Prof. Dr. Mustafa ARICI (Üye)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
e-mail: marici@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Özkan GÜNGÖR (ÜYE)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
e-mail: ozkan.gungor@yahoo.com

 

Prof. Dr. Memnune Sena ULU (Üye)
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
e-mail: drsenaulu@yahoo.com